1. หน้าหลัก
 2. อัปเดตการตลาด
 3. ทำความรู้จัก 7P Marketing ส่วนประทางการตลาดมีอะไรบ้างที่นักการตลาดต้องรู้!
7p คือ
เผยแพร่เมื่อ: มีนาคม 7, 2023 | แก้ไขเมื่อ: มิถุนายน 7, 2024

ทำความรู้จัก 7P Marketing ส่วนประทางการตลาดมีอะไรบ้างที่นักการตลาดต้องรู้!

Table Of Contents

เชื่อว่าสำหรับหลาย ๆ คนที่เคยเรียนในเรื่องของการตลาด หรือคนที่ไม่เคยเรียนแต่มีโอกาสได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่จะต้องทำการตลาดอาจเคยได้ยินทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P Marketing Mix กันมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย ซึ่งคอนเซ็ปต์ 4P เป็นคอนเซ็ปต์ที่ได้รับการยอมรับและใช้งานกันมานานตั้งแต่ปี 1960 และต่อมาก็ได้มีคอนเซ็ปต์ใหม่ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก 4P เพื่อให้เหมาะกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านการตลาดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม นั่นก็คือ 7Ps Marketing Mix หรือ 7P นั่นเอง ใครที่ยังไม่เข้าใจว่าส่วนประสมทางการตลาด 7Ps Marketing Mix คืออะไร? องค์ประกอบของ 7P มีอะไรบ้าง และมีความเหมือนหรือแตกต่างจาก 4P Marketing Mix อย่างไร สามารถเข้ามาหาคำตอบและทำความเข้าใจเรื่อง 7Ps Marketing Mix ไปพร้อม ๆ กับ ANGA ในบทความนี้ได้เลย

7Ps Marketing Mix คืออะไร ทำไมนักการตลาดต้องรู้จัก?

7Ps Marketing Mix หรือเรียกสั้น ๆ ว่า 7Ps หรือ 7P คือส่วนประสมทางการตลาดที่จะช่วยให้คุณเข้าใจธุรกิจ เข้าใจสินค้า และเข้าใจผู้บริโภคมากถึง โดยที่ 7P เปรียบเสมือนกลยุทธ์ที่ถูกนำไปใช้ประกอบแผนการตลาด เพื่อให้สินค้าและบริการของคุณตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดมากที่สุด รวมทั้งยังช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางการตลาดให้กับธุรกิจของคุณได้อีกด้วย
ย้อนกลับไปในช่วงปี 1960 นักการตลาดชาวอเมริกาชื่อ E. Jerome McCarthy ได้คิดค้นแนวคิด 4P Marketing Mix ขึ้นมา โดยเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับตัวสินค้าเป็นหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย Product, Price, Promotion และ Place แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 4P ก็เริ่มตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้นไม่ได้ จึงทำให้ E. Jerome McCarthy พัฒนา 4P และเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปอีก 3 อย่าง เพื่อให้ตอบโจทย์กับทุก ๆ ด้านอย่างครอบคลุมมากขึ้น จนกลายมาเป็น 7Ps Marketing Mix นับตั้งแต่ปี 1980 จนถึงปัจจุบันนี้

what-is-7p-1

7P ส่วนผสมทางการตลาดประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

7P

Product (สินค้า หรือบริการ)

Product คือ สินค้าของธุรกิจที่ต้องการนำเสนอให้แก่ผู้บริโภค โดย Product ของ 7P จะคล้ายกับ 4P แต่สำหรับ 7P ไม่ได้หมายถึงแค่สินค้าและบริการเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงเอกลักษณ์ของสินค้าและบริการ หรือ Branding ของธุรกิจนั้นๆ ที่ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภค สิ่งที่จะโฟกัสคือ 

 • สินค้าและบริการของคุณสามารถแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง
 • สินค้าและบริการของคุณมีข้อแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร
 • สินค้าและบริการของคุณมีข้อได้เปรียบอะไรในการแข่งขันกับคู่แข่ง (จุดแข็ง)

Price (ราคา)

Price หรือ ราคา คือ กลยุทธ์หรือนโยบายในการตั้งราคาสินค้าและบริการของธุรกิจที่จะต้องนำสินค้าและบริการออกไปจำหน่ายในท้องตลาด สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือความเหมาะสมของราคาว่าสมเหตุสมผลกับสินค้าและบริการที่คุณมีหรือไม่ ราคาแตกต่างจากคู่แข่งขนาดไหน ซึ่งราคาเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยโน้มน้าวใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

Promotion (การสื่อสารและการส่งเสริมทางการตลาด)

Promotion คือ วิธีการสื่อสารของธุรกิจที่จะถูกกระจายไปทำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าและบริการของคุณอย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น การทำ Social Media Marketing การทำโฆษณาทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์โดยปัจจัยในข้อนี้จะต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการ รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าเป็นอย่างไร เพื่อจะสามารถเลือกวิธีการสื่อสารที่ตอบโจทย์ความต้องการและช่องทางการสื่อสารได้อย่างตรงจุด

Place (ช่องทางการจัดจำหน่าย)

Place คือ ช่องทางหรือสถานที่ในการจัดจำหน่าย กระจายสินค้าและบริการของธุรกิจที่จะนำไปสู่มือของผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านหน้าร้านเท่านั้น แต่ยังสามารถจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มโซเชี่ยลมีเดีย แอปพลิเคชัน หรือ Online Market Place ต่างๆ โดยปัจจัยนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณมียอดขายและกำไรดังนั้นจึงเป็นส่วนที่โฟกัสไม่น้อยไปกว่าส่วนผสมในข้ออื่น ๆ เลย

People (บุคลากร)

People คือ คนหรือบุคลากรที่ทำให้เกิดสินค้าและบริการนั้นๆของธุรกิจ ปัจจัยในข้อนี้จึงมุ่งไปที่การจัดการกับทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก เพราะไม่ว่าสินค้าจะดีแค่ไหน หรือจะทำการตลาดได้ดีมากเท่าไหร่ ถ้าหากเจอการบริการที่ไม่ดีก็สามารถทำให้ผู้บริโภคเดินหนีได้เช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างมาตรฐานให้กับบุคลากรของธุรกิจคุณ ยกตัวอย่างเช่น

 • การพัฒนาบุคคล 
 • การบริการ
 • การรับมือลูกค้า
 • การโต้ตอบกับลูกค้าและบทสนทนาต่าง

Process (กระบวนการ)

Process คือวิธีการหรือกระบวนการที่ทำให้เกิดสินค้าและการบริการนั้น ๆ ที่ธุรกิจเลือกใช้ในการทำงาน หรือนำมาประยุกต์กับทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสินค้าและบริการที่สามาถกล่าวไปถึงขั้นตอนการให้บริการ  การควบคุม การรักษามาตรฐาน การตรวจสอบบริการ หรือการนำมาใช้ทางการตลาด เช่น การโปรโมตแบรนด์ หรือจะการเข้าถึงผู้บริโภคด้วย Customer Service 

Physical Evidence (สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ)

Physical Evidence คือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ณ การให้บริการแก่ผู้บริโภค หรือก็คือสิ่งที่สร้างประสบการณ์ในการรับบริการที่สามารถจับต้องได้ที่ผู้บริโภคจะได้รับ ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่การให้บริการซึ่งอาจจะเป็นในส่วนของหน้าร้าน เว็บไซต์ หรือช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคสามารถเข้ารับการบริการได้  การออกแบบสถานที่หรือระบบ Customer Service และรวมไปถึงบรรยากาศในการได้รับบริการด้วย ซึ่งปัจจัยในข้อนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการกับธุรกิจของคุณ และอาจเกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก หากผู้บริโภคประทับใจในสินค้าและบริการของธุรกิจคุณ

ตัวอย่างการวิเคราะห์กลยุทธ์ 7P เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจจริง

มาดูตัวอย่างการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด้วย 7P กันบ้างว่าสามารถนำมาใช้กับธุรกิจจริงได้อย่างไร โดยในที่นี่ยกตัวอย่างเป็นบริษัทขนส่งนำเข้าสินค้าจากจีนแห่งหนึ่ง

Product (สินค้าและบริการ) 

 • สินค้าและบริการ คือรับสั่งซื้อสินค้าจากจีน และขนส่งสินค้าเข้ามาที่ประเทศไทย
 • จุดแข็งของธุรกิจและข้อได้เปรียบทางการตลาดคือ มีบริการที่ครบวงจรตั้งแต่การ จัดหาสินค้า ประสานงาน สั่งซื้อและขนส่งสินค้ามาที่ประเทศไทย
 • ธุรกิจนี้สามารถแก้ปัญหาการนำเข้าสินค้าจากจีนในกับผู้ประกอบการที่ไม่มีความรู้ด้านการนำเข้า ช่วยให้สะดวกและประหยัดเวลาในการสั่งสินค้าจากจีน

Price (ราคา)

 • ราคาในการสั่งซื้อสินค้าจากจีนจะยึดตามเรทกลางของบริษัทเพื่อป้องกันราคาผันผวนระหว่างการตัดสินใจซื้อ
 • ไม่มีค่าบริการในการจัดหาสินค้า ประสานงาน และสั่งซื้อสินค้า
 • อัตราค่าขนส่งเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ 60 บาท

Promotion (การสื่อสาร)

 • ทำโฆษณาในช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อเข้าถึงลูกค้าด้วย Facebook Ads, Google Ads
 • การออกบูทประชาสัมพันธ์

Place (ช่องทางการจัดจำหน่าย)

 • เว็บไซต์ของบริษัท
 • แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

People (บุคลากร)

 • จัดอบรมพนักงานให้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลการนำเข้าสินค้า
 • สร้างมาตราฐานในการให้บริการ
 • มีบทสนทนาพื้นฐานในการโต้ตอบลูกค้าให้ไปในทิศทางเดียวกัน

Process (กระบวนการ)

 • มี Customer Service บนเว็บไซต์โดยการสร้างระบบเคลมสินค้ากรณีที่สินค้าเสียหาย และมีระบบเช็คสถานะออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง
 • โต้ตอบลูกค้าด้วยบทสนทนาพื้นฐานเพื่อให้ข้อมูลเรื่องการนำเข้าสินค้า
 • ควบคุมมาตรฐานการให้บริการลูกค้าให้อยู่ในระดับเดียวกัน
 • มีโกดังทั้งในประเทศจีนและประเทศไทยเพื่อรองรับการขนส่งและการเข้ารับสินค้าได้ด้วยตัวเอง

Physical Evidence (สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ)

 • โกดังในประเทศไทยที่สามารถติดต่อรับสินค้าได้ง่าย เดินทางสะดวก
 • มีออฟฟิศอยู่ในโกดังในประเทศไทยที่น่าเชื่อถือ เพื่อรองรับการเข้ามาประสานงานของลูกค้า
what-is-7p-2

คลายความสงสัย 4P กับ 7P ต่างกันอย่างไร?

หากจะพูดถึงความแตกต่างระหว่าง 4P และ 7P ต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นว่า 4P คือ องค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของการตลาดที่มุ่งเน้นไปในการทำสินค้าเป็นหลัก โดยนักการตลาดและผู้ประกอบการจะต้องโฟกัสทั้ง 4 องค์ประกอบเพื่อให้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสินค้าที่ต้องการนำออกมาวางขาย เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการตลาด แต่ในยุคก่อนธุรกิจส่วนใหญ่จะมีการบริการเข้าไปเกี่ยวข้องแทบทั้งนั้น เพราะยังไม่มีช่องทางออนไลน์ต่างๆ เหมือนในปัจจุบัน จึงทำให้มีการพัฒนา 4P เป็น 7P เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจที่มีการบริการด้วยนั่นเอง ดังนั้น 7P จึงมุ่งเน้นองค์ประกอบสำคัญทางการตลาดอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของสินค้าและบริการ 7P นับเป็นคอนเซปทางการตลาดที่ครบถ้วน หากสามารถโฟกัสได้ครบทุกองค์ประกอบ ธุรกิจก็จะสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนั่นเอง

บทสรุปเกี่ยวกับ 7P Marketing Mix ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 อย่าง 

7P Marketing Mix ก็คือการเข้าใจในองค์ประกอบส่วนสำคัญของการตลาดที่นักการตลาดและผู้ประกอบการควรจะรู้จัก โฟกัสไปกับปัจจัยต่างๆ และสามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยทางการตลาดในธุรกิจของคุณในแต่ละ P คือ มีจุดแข็งอะไร ได้เปรียบคู่แข่งในส่วนไหน และนำมาปรับใช้กับการพัฒนาสินค้าและบริการของธุรกิจของตัวเอง ซึ่งแนวคิด 7P นับเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้สินค้าและบริการของคุณตอบโจทย์ผู้บริโภค รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการรับการบริการต่างๆจากธุรกิจนั้นๆ ดังนั้นหากคุณสามารถโฟกัสให้ทุก ๆ ข้อสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันได้ดีทั้ง 7P ไม่มีส่วนไหนที่ถ่วงกัน ก็จะช่วยให้การทำธุรกิจของคุณราบรื่น หรืออาจจะช่วยดึงลูกค้าเก่ากลับมาได้ด้วยประสบการณ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บย่อลิงค์ฟรี 2024 ย่อ URL ให้สั้น ภายในไม่กี่วินาที

เว็บย่อลิงค์ ย่อ URL หรือเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากของนักการตลาด เพราะเรามักจะมีการแชร์ลิงก์เว็บไซต์ไปยังแพลตฟอร์ม Social Media ต่าง ๆ เป็นประจำ แต่ปัญหาที่พบคือ URL เว็บไซต์ยาวมาก จนทำให้แบรนด์ดูไม่น่าเช
1633

10 เทรนด์ Content Marketing 2024 ที่นักการตลาดไม่ควรพลาด

Content Marketing คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ “เนื้อหา” ที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ มาเป็นเครื่องมือในการทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก กระตุ้นยอดขายให้สูงขึ้น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า หรืออื่น ๆ
39

Target Audience คืออะไร มีกี่ประเภท มีวิธีหาอย่างไร

ถึงแม้ว่าคุณจะตั้งใจทำการตลาดออนไลน์มากแค่ไหน ทั้งสร้างคอนเทนต์ที่ดี ใส่เนื้อหาครบถ้วน โพสต์ลงในแพลตฟอร์มที่ใช่ พร้อมกับใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุด แต่สิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์อะไร ถ้าขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดอย
38
th