ผลงานการทำ Ads ให้กับ “Nakarin food & health”

Nakarin food & health ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารเสริม อีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน การทำการตลาดออนไลน์จึงมีการแข่งขันที่สูงมาก อีกทั้งยังมีข้อจำกัดหรือนโยบายในการทำโฆษณาที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่องทางอีกด้วย การมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเรื่องการทำโฆษณาหรือการยิง Ads โดยเฉพาะ จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากับการลงทุน ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจถึง 9 เท่า ภายในระยะเวลา 3 เดือน ด้วยกลยุทธ์ที่ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจจริง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารและ Creative Artwork ที่ตอบโจทย์มากที่สุด

ผลลัพธ์การทำงานให้กับ “Nakarin food & health”

เนื่องจากการยิง Ads สำหรับธุรกิจอาหารเสริมมีข้อจำกัดหรือนโยบายในการทำโฆษณาค่อนข้างซับซ้อน จึงต้องมีการวางกลยุทธ์และวิธีการทำโฆษณาออนไลน์ให้รอบคอบที่สุด การวิเคราะห์สินค้าและบริการของลูกค้าเพื่อมองหา Pain Point ทำให้ได้วิธีการสื่อสารที่ดีและเหมาะสมที่สุดกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ และการเลือกใช้ Creative Artwork เข้ามาประกอบการทำโฆษณาออนไลน์ ก็ได้สร้างผลลัพธ์ให้กับ Nakarin food & health ได้เป็นอย่างดี

300%

ค่า ROI ก็เพิ่มมากขึ้น
ภายใน 1 ปี

1M +

เพิ่มยอดขายจาก
หลักหมื่นสู่หลักล้าน

X9

เพิ่มยอดขาย
ภายใน 3 เดือน

โจทย์ที่แองก้าได้รับบรีฟจากลูกค้า

“สร้างยอดขายผ่านการทำโฆษณาออนไลน์” เป็นโจทย์ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรซับซ้อน แต่หลายธุรกิจที่ได้ลองทำ Ads ด้วยตัวเอง ต้องลองผิดลองถูกกว่าจะเห็นผลลัพธ์ทางธุรกิจ ซึ่งบางครั้งอาจรู้สึกไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงจำเป็นต้องมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Ads Optimization ในการหาวิธีและกลยุทธ์เพื่อสร้าง Campaign ผ่านแพลตฟอร์ม Social Media ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ธุรกิจของคุณต้องการ นอกจากการ Set-Up Campaign เพื่อให้รันโฆษณาแล้ว ทีมของเรายังดูแล Performance หลังบ้าน ติดตามยอดขายในแต่ละเดือนว่าตรงตาม KPIs ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด เพราะเราใส่ใจธุรกิจของคุณและพร้อม Support ให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจมากที่สุด

วิธีการดำเนินงานของแองก้า

แองก้า (ANGA) มีวิธีการดำเนินงานโดยเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าและบริการเพื่อมองหา Pain Point ของสินค้า แล้วเลือกช่องทางในการทำโฆษณาออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการจริง ๆ ผ่านการสื่อสารและสร้าง Creative Idea ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง พร้อมการบริหารจัดการในส่วนของ Performance หลังบ้านอยู่ตลอดที่ได้มีการทำงานร่วมกัน เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยเฉพาะในส่วนของยอดขาย ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นที่น่าพึงพอใจ

Google Ads

เป็นการนำเว็บไซต์หรือหน้าที่ต้องการไปลงโฆษณา Google เพื่อให้สินค้าหรือบริการของเราปรากฏตำแหน่งบนสุดในหน้าแรกของ Google โดยจะต้องเสียค่าโฆษณาทุกครั้งที่เกิดการคลิก (Pay-per-click หรือ PPC) ซึ่งหลังจากที่ทีมของเราได้แบ่งลักษณะของกลุ่มเป้าหมายออกมาแล้ว จะทำการเลือกช่องทางการตลาดที่เหมาะสมที่สุด ในกรณีของ Google Ads ทีมของเราจะทำการวิเคราะห์ Keyword ที่มีความเชื่อมโยงกับสินค้า และมีจำนวนคน Search ต่อเดือนที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Facebook Ads

การทำโฆษณา Facebook เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ทั้งความสนใจ เพศ อายุ พฤติกรรม อุปกรณ์ที่ใช้งาน ตำแหน่งที่อยู่ อีกทั้งยังสามารถเลือกเป้าหมายการทำโฆษณาตามจุดประสงค์ของธุรกิจได้ และหากธุรกิจของคุณมีเว็บไซต์ ยังสามารถทำให้โฆษณา Facebook ไปแสดงผลยังกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้าเว็บไซต์ของคุณได้อีกด้วย ซึ่งการทำ Facebook Ads จะเริ่มจากการทำ Creative Brief ขึ้นมาก่อน เพื่อตีกรอบไอเดียให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสม กำหนด Mood&Tone เพื่อสื่อสารว่าโฆษณาแบบไหนจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการจริง ๆ ทั้งตัว Creative Artwork และ Ad Copy

ผลลัพธ์ที่ได้จากบริการของเรา

กลยุทธ์และวิธีการทำโฆษณาออนไลน์ของเรา จะเริ่มด้วยการวิเคราะห์สินค้าและบริการของลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อมองหา Pain Point ของสินค้าว่า “ดีอย่างไร” หรือ “ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร” จากนั้นจะทำการ Research เพื่อค้นหาลักษณะกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ซึ่งทีมจะทำการตั้ง Checklist กลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

ตัวอย่างความสำเร็จอื่นๆ

bg-gradient-radial

ผลงานการทำ SEO ให้กับ “ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ”

4.5

ยอด Organic Traffic เพิ่มขึ้น
4.5 เท่าภายใน 6 เดือน

162%

กลุ่มเป้าหมายถึงเข้าเว็บไซต์เพิ่มขึ้น
ภายใน 6 เดือน

72%

ยอดติดต่อธุรกิจเพิ่มขึ้น
ภายใน 6 เดือน

อ่านกรณีศึกษา

เพิ่มยอดขายจากหลักหมื่นสู่หลักล้าน พร้อมสร้างการรับรู้ให้กับธุรกิจในกลุ่ม IT Gadget

140%

ค่า ROI ก็เพิ่มมากขึ้น
ภายใน 1 ปี

X7

เพิ่มยอดขาย
ภายใน 3 เดือน

1M +

เพิ่มยอดขายจากหลักหมื่น
สู่หลักล้าน

อ่านกรณีศึกษา
Logo-fastwork

เพิ่มยอด Organic Traffic ให้กับธุรกิจ E-commerce ภายใน 6 เดือน

X80

ยอด Impression เพิ่มขึ้น
ภายใน 6 เดือน

150%

กลุ่มเป้าหมายถึงเข้าเว็บไซต์เพิ่มขึ้น
ภายใน 6 เดือน

2M +

ยอดคลิกเพิ่มขึ้น
ภายใน 6 เดือน

อ่านกรณีศึกษา
HumanSoft Logo

ขยายธุรกิจโตได้จริงผ่าน SEO และ Lead Generation ให้กับ “HumanSoft”

124%

Conversion Rate เพิ่มขึ้น 124%
ยอดขายพุ่งไม่หยุด

200%

Lead เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว
จาก 1,000 สู่ 2,000 ต่อเดือน

55%

ค่าใช้จ่ายในการยิงโฆษณา
ลดลงถึง 55%

อ่านกรณีศึกษา

ผลงานการทำ Lead Generation และ SEO ให้แก่ “EZYFIT”

113%

ปิดการขายได้มากขึ้น
ด้วยกลยุทธ์ของแองก้า

13K%

Traffic เว็บไซต์
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

44%

ลดต้นทุนต่อแช็ต
(Cost/MSG)

อ่านกรณีศึกษา
bTaskee-Logo

เพิ่มยอดคลิกสู่หลักหมื่น ให้ธุรกิจรับทำความสะอาด ภายใน 6 เดือน

X50

ยอด Impression เพิ่มขึ้น
ภายใน 6 เดือน

200%

กลุ่มเป้าหมายถึงเข้าเว็บไซต์เพิ่มขึ้น
ภายใน 6 เดือน

1M +

ยอดคลิกเพิ่มขึ้น
ภายใน 6 เดือน

อ่านกรณีศึกษา

ผลงานการทำ SEO ให้กับ “Humanica”

2.2k%

ยอด Impression
ที่เพิ่มขึ้นบนเว็บไซต์

702%

ยอด Organic Traffic
ที่เพิ่มขึ้นต่อวัน

542%

จำนวนผู้ใช้งานบนเว็บไซต์
ที่เพิ่มขึ้นใน 12 เดือน

อ่านกรณีศึกษา

ผลงานการยิง Ads ให้กับ “precision life”

63%

ผู้ติดตามบน LINE
เพิ่มขึ้นกว่า 63.17%

91%

โฆษณามี Conversions
เพิ่มขึ้นถึง 91.07%

45%

Cost / Conversion
ถูกลงกว่า 45.41%

อ่านกรณีศึกษา

ผลงานการทำ SEO ให้กับ "STL FURNITURE"

200%

ยอด Impression เพิ่มขึ้น
ภายใน 2 เดือน

X3

ยอดคนเข้าชมเว็บไซต์
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

X2.5

Keyword ติดอันดับเพิ่มขึ้น
2.5 เท่า ภายใน 2 เดือน

อ่านกรณีศึกษา

ผลงานการทำ SEO ให้กับ “Tecnogasthai”

147%

การเติบโตของ Traffic
ที่เข้าสู่เว็บไซต์

800K

ยอด Impression
ของบทความที่เราเขียน

130%

ยอดคลิกที่เพิ่มขึ้น
ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี

อ่านกรณีศึกษา
แองก้า
ให้แองก้าเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจด้านการตลาด

รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง

th