1. หน้าหลัก
  2. อัปเดตการตลาด
  3. Marketing funnel คือ? เข้าใจพื้นฐานก็ทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพได้
เผยแพร่เมื่อ: มีนาคม 13, 2023

Marketing funnel คือ? เข้าใจพื้นฐานก็ทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพได้

Table Of Contents

หากคุณเป็นนักการตลาด และยังไม่รู้จักว่า Marketing Funnel คืออะไร ต้องติดตามบทความที่กำลังจะนำมานำเสนอต่อไปนี้! เพราะ Marketing Funnel ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ช่วยให้นักการตลาดเห็นช่องทางที่จะสามารถเปลี่ยนลูกค้าที่มีแค่การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ให้มาซื้อสินค้าหรือบริการได้ในที่สุด นอกจากนี้หากมีความเข้าใจแต่ละขั้นตอนอย่างถ่องแท้ ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาด และสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

Marketing Funnel คืออะไร มีความสำคัญ ขั้นตอน รวมถึงมีวิธีการใช้ Marketing Funnel อย่างไรบ้าง ANGA จะพาคุณไปทำความรู้จักแบบเจาะลึกให้เข้าใจยิ่งขึ้นเอง

Marketing Funnel คืออะไร

Marketing Funnel คือ โมเดลในการทำการตลาดที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้และสร้างยอดขายให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว เกิด Conversion ต่อแบรนด์ และ เก็บ Lead หรือ Action อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ โดยการทำ Marketing Funnel แต่ละขั้นตอน จะช่วยดึงดูดและโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้เดินตาม Journey ที่คุณต้องการ และกลายมาเป็น “ลูกค้าตัวจริง” ของแบรนด์ได้

marketing-funnel-1

Marketing Funnel สำคัญกับการตลาดอย่างไร

ช่วยให้เข้าใจการเดินทางของลูกค้า

Marketing Funnel จะช่วยให้เข้าใจช่องทางและการเดินทางของลูกค้า เพื่อทำให้สามารถคิดหาวิธีที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเดินทางได้ง่ายขึ้น และเพิ่มโอกาสในการเป็นลูกค้าที่แท้จริงของแบรนด์ จนสร้างยอดขายได้ นอกจากนี้ยังสามารถยกระดับประสบการณ์ในการซื้อสินค้าของลูกค้าได้อีกด้วย

มีประสิทธิภาพในการวัดผล

ด้วยการกระจายโครงสร้าง Funnel ที่ชัดเจน เมื่อแบรนด์สูญเสียลูกค้าไป ก็จะสามารถตรวจสอบและทราบได้อย่างชัดเจนว่า แบรนด์สูญเสียลูกค้าไปจากจุดไหนของโครงสร้าง ซึ่งจะทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์หรือปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าหลุดจาก Funnel รวมถึงสามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าให้กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์อีกครั้ง

ช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด

แน่นอนว่า แม้ลูกค้าจะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของเราเสมอไป ซึ่งการที่ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ย่อมแสดงถึงความสนใจในสินค้าหรือบริการ ดังนั้นแบรนด์จึงสามารถกำหนดกลยุทธ์ใหม่ ที่สามารถเชื่อมต่อหรือดึงดูดลูกค้าให้กลับมาหาแบรนด์ได้

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาด

เมื่อแบรนด์มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละ Funnel แบรนด์จะได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าที่ทำให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางการตลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอเนื้อหาไปยังลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม หรือการปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับตำแหน่งที่ลูกค้าอยู่ เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าก้าวไปสู่ขั้นต่อไปของช่องทางได้

5-steps marketing-funnel

5 ขั้นตอนของ Marketing Funnel

ขั้นตอนของ Marketing Funnel จะครอบคลุมตั้งแต่การดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย การสร้างยอดขาย การเก็บ Lead หรือการทำให้เกิด Conversion โดยในแต่ละขั้นตอนจะช่วยดึงดูดลูกค้า และทำให้ลูกค้าทำตามสิ่งที่คุณวางไว้ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นการรับรู้ (Awareness)

ขั้นตอนแรกของการเข้าถึงลูกค้าก็คือ การสร้างการรับรู้เพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักแบรนด์ของคุณ ซึ่งเทคนิคในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการยิงแอด Google หรือ Facebook เท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยการนำเสนอคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ และช่วยแก้ปัญหาหรือตอบคำถามที่ยังคาใจอยู่ แล้วโยงจุดขายของแบรนด์เข้ากับปัญหาเหล่านั้น

ขั้นความสนใจ (Interest)

หลังจากที่ลูกค้าได้รับรู้ถึงแบรนด์ของคุณไปแล้ว สิ่งต่อมาที่ต้องทำคือ ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจและอยากติดตามหรือทำความรู้จักแบรนด์ให้มากขึ้น หากกลุ่มเป้าหมายเคยเสิร์ชข้อมูลแบบกว้าง ๆ และเริ่มเจาะจงเกี่ยวกับรายละเอียดที่เชื่อมโยงแบรนด์ของคุณ สิ่งต่อไปที่คุณต้องทำก็คือ การนำเสนอตัวเองผ่านการทำให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า สินค้าหรือบริการของคุณตอบโจทย์พวกเขาได้อย่างไรบ้าง

ขั้นพิจารณา (Consideration)

เมื่อกลุ่มเป้าหมายรู้จักแบรนด์คุณ และมีความสนใจสินค้าหรือบริการ จนเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาแบรนด์จะต้องกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เปลี่ยนจากการพิจารณาไปสู่การตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ด้วยการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิดีโอ อินโฟกราฟิก บล็อกโพสต์ และ E-Book เพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ของสินค้าหรือบริการของคุณได้อย่างครบถ้วน

ขั้นการตัดสินใจ (Decision)

หลังจากที่โน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าสินค้าหรือบริการของเราสามารถตอบโจทย์ได้ แบรนด์ก็จะต้องเริ่มให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็น ทำไมสินค้าของแบรนด์เราถึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด, ทำไมถึงต้องเลือกซื้อตอนนี้, การเลือกซื้อจากช่องทางของแบรนด์สะดวกสบายเพียงใด, มีบริการหลังการขายหรือไม่ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ของสินค้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าได้เป็นอย่างมาก

ขั้นการรักษาลูกค้า (Retention)

เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเราแล้ว อันดับต่อไปที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อแบรนด์ก็คือ การรักษาลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นบริการหลังการขาย, การส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าของคุณ, ข้อเสนอและส่วนลดพิเศษ จะทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งกับแบรนด์มากขึ้น

การใช้ Marketing Funnel สร้างกลยุทธ์ทำการตลาด

Retarget

เมื่อกลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจและคลิก Ads มาแล้ว แต่กลับปิดหน้าเว็บไปโดยไม่ได้สั่งซื้อหรือกรอกข้อมูลตามที่ต้องการ ซึ่งถ้าหากว่าคุณติดตั้ง Javascript เพื่อเก็บรายชื่อสำหรับทำ Retarget เอาไว้ ก็จะทำให้คุณสามารถยิงแอด Facebook ไปยังกลุ่มเป้าหมายเดิมซ้ำได้ แต่สิ่งสำคัญกว่าการเก็บข้อมูลเพื่อนำมา Retarget ก็คือ การพิจารณาและข้อบกพร่องในคอนเทนต์ของคุณ ว่าขาดอะไร กลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร เพื่อนำไปปรับให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายก่อนยิง Retarget อีกครั้ง

เริ่มใช้ Chatbot หรือ Messenger Marketing

เมื่อกลุ่มเป้าหมายกำลังตัดสินใจซื้อ และคลิกลิงก์ Call-to-action ที่เราใส่ไปแล้ว แต่กลับเกิดปัญหาหรือไม่ได้รับการตอบกลับเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือปัญหาในทันที ปัจจัยเหล่านี้ก็อาจจะทำให้ลูกค้าหลุดออกจาก Funnel ได้ การติดตั้ง Chatbot ที่มีคำสั่ง automation ให้คุณกำหนดชุดคำสั่งในเรื่องการตอบคำถามที่มักจะถูกถามบ่อยเอาไว้ ทำให้สามารถรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ได้

เมื่อได้ทราบกันไปแล้วว่า Marketing Funnel คืออะไร สิ่งต่อไปที่คุณต้องทำก็คือการนำไปปรับใช้กับแบรนด์ของคุณ เพื่อทำให้คุณสามารถวางแผนจัดการกลยุทธ์ต่าง ๆ รวมถึงเพิ่มยอดขาย และดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้ภักดีกับแบรนด์ของคุณได้มากขึ้น ทั้งนี้ก็อย่าลืมศึกษาให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน และค่อย ๆ ทดลองทำไปทีละขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เปิดลิสต์ Top 10 จัดอันดับยูทูปเบอร์ไทยตามยอดฟอล ในปี 2024

ถึงแม้จะมีแพลตฟอร์มวิดีโอเกิดขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อย ๆ จนทำให้ผู้ใช้งานบน Social Media หลั่งไหลไปใช้งานแพลตฟอร์มใหม่อยู่ตลอด แต่ YouTube ก็ยังคงเป็นแพลตฟอร์มวิดีโออันดับหนึ่งอยู่ดี ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานส
8

 Google Trends คืออะไร? พร้อมวิธีใช้หา Insight 2024

ในยุคที่โลกออนไลน์เต็มไปด้วยข้อมูลมากมายและประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายเรื่อง ทำให้ความสนใจของผู้คนเปลี่ยนไปในพริบตา บางเทรนด์อาจจะมาไวไปไวอยู่ในกระแสเพียงไม่กี่วัน แต่บางเทรนด์อาจถูกหยิบยกมาพูดถึงอย่างต
1684

SWOT Analysis คืออะไร? สำคัญอย่างไรต่อการทำธุรกิจ

การทำธุรกิจไม่ว่าธุรกิจเล็ก กลาง หรือใหญ่ จะมีเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “SWOT” ซึ่งนิยมใช้ในวงการธุรกิจมาอย่างยาวนาน โดยหลายคนอาจจะรู้จักและเคยใช้มาบ้างแล้ว แต่เชื่อว่ายังมีนักธุรกิจมือใหม่อีกหลา
1679
th