1. หน้าหลัก
  2. อัปเดตการตลาด
  3. B2C คืออะไร? รูปแบบการทำธุรกิจที่ควรทำความเข้าใจก่อนทำการตลาด
เผยแพร่เมื่อ: มีนาคม 7, 2023

B2C คืออะไร? รูปแบบการทำธุรกิจที่ควรทำความเข้าใจก่อนทำการตลาด

Table Of Contents

B2C คือ คำที่ย่อจาก Business to Consumer หมายถึงธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ผ่านคนกลาง จุดเด่นในการทำธุรกิจประเภทนี้คือความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้นแนวทางในการทำธุรกิจนี้จึงต้องเน้นการขายที่สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคทั่วไป มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในปัจจุบัน สามารถทำผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดที่ดีมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการทำธุรกิจแบบ B2C เป็นอย่างไร?

รูปแบบการทำธุรกิจแบบ B2C ที่มีประสิทธิภาพคือการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ต้องเน้นการจัดการคอนเทนท์บนสื่อออนไลน์หรือช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมการตัดสินใจซื้อจากลูกค้า ดังนั้นการทำธุรกิจ B2C ให้ประสบความสำเร็จจึงต้องรู้หลักการและแนวทางการทำตลาดที่เหมาะสมและชัดเจน โดยต้องอาศัยความเข้าใจในองค์ประกอบต่อไปนี้

ความเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ผู้สนใจทำธุรกิจนี้ต้องศึกษาและทำความเข้าใจก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ B2C คือใคร ทั้งข้อมูลเบื้องต้นอย่างเพศ อายุ อาชีพ ที่อยู่อาศัย กำลังซื้อ รวมถึงความสนใจเป็นพิเศษ เป็นต้น

ช่องทางการตลาดที่เหมาะสม

ในปัจจุบันนอกจากการทำตลาดผ่านช่องทางสื่อหลักต่าง ๆ แล้วช่องทางโซเชียลมีเดียก็นับแนวทางการทำตลาด B2C ที่ดี ช่วยสร้างการจดจำที่ดีให้กับลูกค้า และเพิ่มช่องทางการติดต่อที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว และเป็นต้นทุนในการทำการตลาดที่ไม่สูงมาก โดยช่องทางที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ควรเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการด้วย

ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ช่องทางการสื่อสารที่ดีของ B2C คืออะไร คือการสร้างหนทางการสื่อสารที่เป็นอิสระ และควรเพิ่มโอกาสในการพูดถึงแบรนด์ของธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การที่ลูกค้าสามารถรีวิวธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ ทำให้ทราบว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรกับธุรกิจหรือแบรนด์ของเราอีกด้วย

การสร้างความจงรักภักดี (Loyalty) ให้กับธุรกิจ

การทำการตลาดที่ดีจะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษกับสินค้า บริการหรือแบรนด์ของธุรกิจได้ดี ยิ่งสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

what-is-b2c-1

B2C แตกต่างจาก B2B และ C2C อย่างไร?

การทำธุรกิจการค้าโดยทั่วไป ต้องอาศัยองค์ประกอบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งในปัจจุบันเมื่อการตลาดใหญ่และหลากหลายมากขึ้น ผู้ซื้อและผู้ขายก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยเช่นกัน การจัดประเภทของธุรกิจจึงแตกต่างกัน โดยเฉพาะธุรกิจประเภท B2C, b2b และ c2c ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนี้

B2C หรือ Business to Customer

เป็นการค้าขายระหว่างผู้ค้าโดยตรงกับผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ใช้งานโดยตรง เป็นลักษณะของธุรกิจที่มีความหลากหลาย และสามารถอาศัยช่องทางการดำเนินธุรกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านแบบออฟไลน์ หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

B2B หรือ Business to Business

เป็นการค้าขายระหว่างผู้ค้ากับหน่วยธุรกิจต่าง ๆ อย่างการขายส่งสินค้าให้ตัวแทนรายย่อยนำสินค้าไปจำหน่ายให้ผู้บริโภค การค้าขายผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบห่วงโซ่ทางการผลิต (Supply Chain Management) เป็นต้น

C2C หรือ Customer to Customer

เป็นการค้าขายระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค คือการบุคคลทั่วไปที่ทำการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยตนเอง เช่น การขายของมือสอง หรือการขายทรัพย์สินของตนเองอย่างบ้าน รถยนต์ หรือที่ดิน เป็นต้น

ตัวอย่างธุรกิจ B2C ในประเทศไทย

ในปัจจุบันธุรกิจ B2C ในประเทศไทยนั่นมีความหลากหลาย ตามรายละเอียด ดังนี้

  1. ร้านขายของชำ หรือร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ 
  2. การให้บริการที่พัก หรือโรงแรม
  3. ร้านอาหาร
  4. สถานที่บริการต่างๆ อย่างร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ร้านทำเล็บ หรือสถานพยาบาลต่าง ๆ เป็นต้น
  5. ธุรกิจการขายของออนไลน์ที่จัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ทั้งช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ
  6. ธุรกิจบริการแบบออนไลน์ อย่างการฟังเพลงหรือดูหนังออนไลน์ หรือการซื้อขายไอเทมต่าง ๆ ในเกมออนไลน์ เป็นต้น
what-is-b2c-2

B2C Marketing เผยกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจ B2C

ธุรกิจ B2C คือธุรกิจจำเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั่วไปให้ได้ การทำธุรกิจจำเป็นต้องสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคได้อย่างเฉพาะเจาะจงตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ช่องทางในการดำเนินธุรกิจประเภทนี้มีทั้งช่องทางออฟไลน์อย่างหน้าร้าน และช่องทางออนไลน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งกลยุทธ์การทำตลาดแบบ B2C มีดังนี้

การระบุราคาที่ชัดเจน

เนื่องจากการขายในรูปแบบนี้จะอยู่ในปริมาณที่ไม่มาก เพราะผู้ซื้อจะเป็นเพียงบุคคลทั่วไปที่ซื้อหาหรือใช้สินค้าตามจำนวนที่ต้องการเท่านั้น การแจ้งราคาที่ชัดเจนให้ลูกค้าทราบจึงมีความสำคัญ และส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการนั่น ๆ โดยตรง ซึ่งนอกจากราคาจำหน่ายแบบปกติแล้ว ยังอาจมีราคาโปรโมชั่นเพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

สนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วมากขึ้น

แม้ว่าราคาจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภค แต่คุณภาพและรายละเอียดในการนำเสนอสินค้าก็นับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของการทำการตลาดแบบ B2C ยิ่งตรงกับ pain point ของผู้บริโภคก็ยิ่งช่วยให้การตัดสินใจนั่นรวดเร็ว มีโอกาสสร้างยอดขายที่ดี

เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด

เนื่องจากการซื้อขายในธุรกิจนี้จะเกิดขึ้นในปริมาณไม่มาก กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีจึงต้องขายให้กับลูกค้าให้ได้หลาย ๆ คน เพื่อให้ได้ยอดการสั่งซื้อที่มากพอ เพื่อทำให้เกิดผลกำไร หรือเงินหมุนในธุรกิจ การเข้าถึงด้วยช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นยิงแอด Google หรือยิงแอด Facebook ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเข้าถึงลูกค้าในปริมาณมากอย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย

บทสรุปของรูปแบบการทำธุรกิจแบบ B2C

เนื่องจาก B2C คือการตลาดระหว่างผู้ค้า และผู้ซื้อหรือผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้นการทำความเข้าใจในรูปแบบของธุรกิจจึงมีความสำคัญ ทำให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี ซึ่งต้องพิจารณาที่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเป็นหลัก เพราะธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจที่อาศัยผู้บริโภค การขายและการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นการเพิ่มความรับรู้ในแบรนด์หรือธุรกิจ และส่งผลต่อยอดขายโดยตรงนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บย่อลิงค์ฟรี 2024 ย่อ URL ให้สั้น ภายในไม่กี่วินาที

เว็บย่อลิงค์ ย่อ URL หรือเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากของนักการตลาด เพราะเรามักจะมีการแชร์ลิงก์เว็บไซต์ไปยังแพลตฟอร์ม Social Media ต่าง ๆ เป็นประจำ แต่ปัญหาที่พบคือ URL เว็บไซต์ยาวมาก จนทำให้แบรนด์ดูไม่น่าเช
1641

10 เทรนด์ Content Marketing 2024 ที่นักการตลาดไม่ควรพลาด

Content Marketing คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ “เนื้อหา” ที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ มาเป็นเครื่องมือในการทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก กระตุ้นยอดขายให้สูงขึ้น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า หรืออื่น ๆ
45

Target Audience คืออะไร มีกี่ประเภท มีวิธีหาอย่างไร

ถึงแม้ว่าคุณจะตั้งใจทำการตลาดออนไลน์มากแค่ไหน ทั้งสร้างคอนเทนต์ที่ดี ใส่เนื้อหาครบถ้วน โพสต์ลงในแพลตฟอร์มที่ใช่ พร้อมกับใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุด แต่สิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์อะไร ถ้าขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดอย
41
th